• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1396/11/10 ساعت 16:27

    سایت دانشگاه تورنتو می‌گوید تنها ۲۷درصد از مردم ایران، موافق اعتراضات اخیر در ایران بوده‌اند. ۴۵درصد با این حرکت مخالف و ۳۰درصد با آن نه موافق و نه مخالفند …