• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1396/11/09 ساعت 12:46

    نتیجه #استقراض گسترده دولت در سالهای قبل، دولت را مجبور به بازپرداخت ۳۰هزار میلیارد تومن در سال ۹۷ کرده است. در چنین شرایطی در پیش‌نویس #بودجه۹۷ باز هم اجرای طرحهای عمرانی منوط به استقراض‌های جدید شده است. اگر جلوی آن را نگیریم این باتلاق انتها نخواهد داشت