• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1396/11/09 ساعت 14:02

    #سعید_معروف تا اطلاع ثانوی محروم شد
    با اعلام سازمان لیگ #والیبال با توجه به گزارش ناظر مسابقه پیکان و خاتم اردکان، سعید معروف کاپیتان تیم پیکان به علت اهانت به داور مسابقه بر طبق بند ۵-۹ آئین نامه انضباطی تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در مسابقات لیگ برتر محروم شد