• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/11/08 ساعت 10:29

    آقای آخوندی کجایی برادر دقیقا کجایی اگر نمیتونی بگو نمی‌تونم زن و بچه مردم در برف تو جاده‌ها گیر کردن بهترین کار اینه که مسئولیت را واگذاری کنی مطمینا چیزی از ارزشهای شما کم نمیشه! #آخوندی #برف