• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/11/07 ساعت 01:05

    شعارهای ضدفساد مسئولین همزمان با محکومیت قضایی ۴ جوان #جنبش_عدالتخواه شیرازی که به مخالفت با #فساد می‌پرداختند؛ علاوه بر محکومیت آزادی بیان، مایه تسلی بازماندگان امیدوار به اصلاح و مایه تبسم ناامیدان است.