• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/11/07 ساعت 11:59

    یک توله #خرس که بر اثر برخورد با خودرو در جاده چالوس به شدت آسیب دیده بود با تلاش دامپزشک و پرسنل محیط زیست #البرز بهبود یافته و بزودى در زیستگاه طبیعى رهاسازى می‌شود