• ربیعی: پاداش و عیدی بازنشستگان به موقع پرداخت می‌شود وزیر کار: منابع پاداش و عیدی #بازنشستگان تامین شده و به موقع پرداخت می‌شود بهمن ماه سبد حمایت غذایی به ارزش ۲۲۰میلیارد تومان توزیع می‌شود پرداخت وام اشتغال روستایی از ظهر فردا همزمان در ۵ استان آغاز می‌شود باشگاه خبرنگاران