• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/11/03 ساعت 22:08

    مناظره‌های #انتخابات۹۶ با همه مشکلاتی که داشت اولا توصیفی از وضع موجود بود و ثانیا آینده‌پژوهی بسیار نزدیک تحولات. شکاف ۴درصدی‌های راضی از آقای #روحانی هم‌چنان پررنگ است و بی‌ثباتی‌های مالی نیز ایضا.