• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1396/11/01 ساعت 19:28

    رفقای بزرگوار از حل شدن مشکلاتم خبر داده اند،باید بگویم به نظر از #برزخ درآمده‌ام اما تا #خبرخوب فاصله دارم،لطفا از دعای خیر بی نصیبم نکنید یقین دارم که #انتظار به پایان میرسد و همه‌ی اینها حکمت الهی است که کمبود #صبر ما فرصت فهم آن را نمیدهد