• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1396/11/01 ساعت 11:34

    اول بهمن سالروز تولد #روزنامه_ایران است. روزنامه‌ای که با هدف افزایش ارتباط دولت با مردم شکل گرفت و فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرد. شرایط مطلوب در روابط #دولت و ملت و نقش آفرینی #رسانه‌ها آن است که رسانه‌های داخلی بتوانند با رفتاری حرفه‌ای، مرجعی مورد اعتماد تلقی شوند.