• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1396/11/01 ساعت 15:18

    #سیدمحمدخاتمی در دیدار بااعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها: اصلاح طلبان باید بیش از همه خود را نماینده مردم و مطالبات بحق مردم بدانند و نباید حمایت از دولت موجب شود اصلاح‌طلبان از پافشاری بر پیگیری مطالبات بحق مردم و رفع مشکلات و احقاق حقوق مردم غافل شوند. #خاتمی