• روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

    1396/10/29 ساعت 10:31

    سطح معیشتی #طلاب باید توسعه یابد علم الهدی با بیان اینکه سطح معیشتی طلاب باید توسعه یاید، گفت: اگر امروز وضعیت اقتصادی طلبه مناسب نباشد خطرهای مختلفی بنای #روحانیت و #حوزه را تهدید می‌کند.