• سرقت اینترنتی نوجوان ۱۶ ساله دزفولی از حساب‌های بانکی جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری #سارق نوجوان اینترنتی با ۵۳ میلیون تومان برداشت غیر مجاز #اینترنتی در شهرستان دزفول خبر داد.