• اتاوا: هیچ شهروند #کانادا در ناآرامی‌های اخیر ایران دستگیر نشده است یک سخنگوی وزارت خارجه کانادا به رسانه‌های این کشور گفت هیچ شهروند این کشور در آشوب‌های اخیر در برخی شهرهای ایران دستگیر نشده است./مهر