• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1396/10/26 ساعت 21:11

    چهره‌ای سیاسی با مواضعی آشکار، سخنان #رییس_جمهوری را تحریف می‌کند و شماری با استناد به آن بر ضد #روحانی سخن می‌گویند. متن صحیح سخنان در دسترس است. نه آن فرد سیاسی اشتباه خود را #اصلاح می‌کند و نه آن دیگران عذر می‌خواهند و همینان مردم را به رعایت #اخلاق دعوت می‌کنند.