• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/10/25 ساعت 12:11

    پاداش پایان خدمت #بازنشستگان ۷ برابر حداقل #حقوق تعیین شد/ عضو کمیسیون تلفیق #مجلس: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری تا سقف ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شد http://tn.ai/۱۶۲۸۴۰۱