• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/10/24 ساعت 18:08

    آتش، فقط در خشکی (#پلاسکو ) ما را داغدار نمی‌کند؛ در اقیانوس (#سانچی ) هم که بر جان ما فتد، همین بنا را دارد. درمیان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع