• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/10/23 ساعت 23:05

    وزارت ارتباطات در مسیری جدید پاگذاشته است. دفاع از حق دسترسی #شهروندان به شبکه‌های اجتماعی در برابر #آشغال دانستن و تحقیر مردم! تفاوت رای‌مان را حداقل اینجا حس می‌کنیم.