• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1396/10/23 ساعت 15:12

    ۳. ائمه(ع) و پیامبر(ص) معصوم‌اند، اشتباه ندارند که نقد شوند. این درست نیست که عقاید شیعه را مورد هجمه قرار بدهیم. ما نسبت به عقاید مسلم شیعه با احدی رودربایستی نداریم و اگر بنا باشد این مطالب تکرار بشود، بدانند که #حوزه در برابر آنها برخواهدخاست.