• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/10/20 ساعت 23:53

    پیش‌از انتقال به ۲الف سپاه، ۴روز در قرنطیه اوین بودم. ظرفیت قرنطیه ۴۰-۵۰ نفر بود اما بیش از ظرفیت زندانی داشت. بهداشت مناسبی نداشت اما از روزنامه و تلویزیون گرفته تا تلفن کارتی برای تماس با بیرون وجود داشت. همه جای قرنطیه هم دوربین نصب است؛ حتی #حمام و #دستشویی #بازیینی_فیلم