• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/10/20 ساعت 14:24

    رضا #اردکانیان، وزیر نیرو: در ۴۷ سال گذشته #خشک‌ترین سال را تجربه می‌کنیم بارش‌ها نسبت به سال قبل ۳۷ درصد و نسبت به متوسط درازمدت ۵۸ درصد کمتر شده است-ایرنا