• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1396/10/20 ساعت 13:49

    خاتونی: پیام‌رسان #بله حدود ۶۰۰ هزار یوزر دارد و روزانه ۱۰تا ۱۲ هزار یوزر به این تعداد افزوده می‌شود.