• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1396/10/17 ساعت 13:00

    براتی رییس کمیته حقوقی فدراسیون: دستور موقت کمیته انضباطی درباره بازیکن #استقلال، قابل اعتراض است. اگر باشگاه استقلال مبادرت به اعتراض کند، کمیته استیناف به فوریت به اعتراض باشگاه استقلال رسیدگی می‌کند #جپاروف