• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1396/10/16 ساعت 13:24

    پیرزن #معلول اهوازی روز جمعه در جریان آتش گرفتن خانه‌اش زنده زنده سوخت و از دنیا رفت.
    شوهرش گفته برق شان را بخاطر بدهی قطع کرده بودند و مجبور شده اند برای روشنایی از شمع استفاده کنند.
    علت آتش سوزی افتادن شمع روی فرش بوده!
    #فقر #اهواز