• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/10/16 ساعت 08:50

    مرکز پژوهش‌های #مجلس: دولت درک صحیحی ازشرایط بحرانی #مسکن ندارد /مرکز پژوهش‌های مجلس باارائه گزارشی با تاکید بر این‌که دولت درک صحیحی ازشرایط بحرانی مسکن در تدوین لایحه بودجه سال۹۷نداشته است پیشنهاداتی رابرای توسعه و رونق بخش‌های مسکن وشهرسازی ارائه داد http://tn.ai/۱۶۱۹۸۷۶