• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/10/16 ساعت 22:51

    ناکارآمدی نتیجه مستقیم عمل نکردن به سیاست نسخه‌های انقلابی ونتیجه مستقیم نداشتن روحیه‌ی انقلابی مسئولین است ونبود روحیه‌ انقلابی، نتیجه #نفوذ ایدئولوژیکی است وتنها دوگانه‌ایی که با آن روبه رو هستیم این است که یا باید مستقل وعدالت‌خواه باشیم یا وابسته و #فقیر. #مردم_گله_مندند