• احسان تقدسی   demokracy@

    1396/10/16 ساعت 21:08

    تئوری جدید #محسن‌رضایی درباره نقش اقوام #صدام در آشوب‌های اخیر همه فرضیه‌ها درباره دخالت و نقش حمایتی بیگانگان و رسانه‌های ضدانقلاب را به حاشیه برد.