• جبهه مردمی انقلاب   jebhemardomi@

    1396/10/14 ساعت 16:46

    #ضرغامی: ایران به همان اندازه که زلزله خیز است، فتنه خیز هم هست! مردم پاسخ فتنه بزرگ را در ۹ دی ۸۸ داده اند. پس لرزه‌های خفیف روزهای قبل فقط موجب هوشیاری است، و این خیلی خوب است!