• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1396/10/14 ساعت 10:56

    تعرفه واردات خودروهای #هیبریدی ۱۱برابر شد! باتوجه به اینکه خودروسازان داخلی خودروی هیبریدی تولید نمیکنند نیازی هم به حمایت ندارند.از دولت انتظار داریم علت این افزایش رابرای نهادهای #محیط‌زیست بصورت واضح بیان کند،این خودروها از راه‌های اصلی کنترل #آلودگی_هوا درکلانشهرها هستند.