• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/10/13 ساعت 22:07

    #نفوذ باعث روی کار آمدن جناح #غربگرا در این کشورها می‌شود و به تدریج انقلاب‌زدایی و آرمان‌زدایی رخ می‌دهد و ثمره حکومت غربگراها از بین رفتن مزیت‌ها و زیرساخت‌های کشورهای مستقل است. این روند منجر به فروپاشی درونی بر اثر فشارهای خارجی خواهد شد. #مردم_گله_مندند