• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1396/10/11 ساعت 15:03

    وزیر ارشاد: اگر #چالش #ملی را جدی نگیریم تبدیل به یک زلزله و فروپاشی اجتماعی خواهند شد. از این رو رسانه‌های ملی #ایرنا و #صداوسیما قبل از این که #زلزله و #فروپاشی ما را متوجه آستانه خطرهای جدی کند با نگاه تحلیلی و تبیینی در جهت حل مسائل و ارائه راهکارهای مناسب حرکت کنند