• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/10/10 ساعت 21:16

    #ضرغامی: دشمن در حال بهره برداری سیاسی از مطالبه به حق معترضان است/اعتراض مردم نسبت به بعضی از #مشکلات_اقتصادی که البته چیز جدیدی درکشور نیست و حق مسلم مردم در رساندن خواسته هایشان به مسئولین ذیربط است, باید از راه و روش قانونی خود به مرحله اجرا برسد http://tn.ai/۱۶۱۶۳۳۰