• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/10/10 ساعت 10:13

    اکنون که اصولگرایان بلندگومشکلات معیشتی مردم شده‌اند واصلاح طلبان خطر عبور توده‌ها ازخود رادیده اند، وقت آن رسیده سه قوه به جراحی درون خوددست زده ورانت وفساد را از جانشان جداکنند. اسکله‌های غیرقانونی،بنیادهای تعاون مملو از فساد،ستادها وآستان‌های معاف از مالیات،بودجه‌های رانتی و..