• جبهه مردمی انقلاب   jebhemardomi@

    1396/10/03 ساعت 09:17

    غلامرضا تاجگردون نماینده #مظلوم لیست امید و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند و معتقدند اگر نماینده مجلس هیچ کاری هم نکند؛ باید ماهی ۱۰ میلیون تومان بگیرد.