• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/10/03 ساعت 09:25

    میلاد عیساى عشق و محبت، مسیح صلح و صمیمیت، وپیام آور مهربانی و شفقت (ع) بر پیروان ادیان الهی درسرتاسر گیتی، بویژه هموطنان گرانقدر مسیحی مبارک وفرخنده باد.