• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/09/28 ساعت 13:42

    مهمترین دستاوردجمهوری، رای‌دادن، وحضور در سرنوشت کشور، پاسخگوکردن است؛ دراین جهت، بودجه، اصلی‌ترین عنصر مدرن پاسخگونمودن حکمرانی است. حقوق شهروندی یعنی اصالت بخشی به انسانیت، کرامت، و عزت آدمیان.