• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/09/28 ساعت 15:12

    #ضرغامی: حفاظت از شخصیت‌ها تبدیل به تخریب آنان شده است. اگر دست من بود ،جز چند شخص حقوقی و حقیقی ،بقیه را جمع می‌کردم . کشور امن است ! و در میان مردم بودن از همه جا امن‌تر.