• خروجی؟ #اسنپ عدد هر روزه رو ۲برابر کرد، #کارپینو رو چک کردم، عددش همون عدد دوبرابری اسنپ بود. در شرایط یک‌سان ترجیح می‌دم از تاکسی شهری، ماشین خوب، با راننده‌ی کاربلد استفاده کنم. اسنپ باید بفهمه ویژگی‌ش ارزونی‌شه، نه انتخاب اول بودن؛ و از سود خودش سوبسید بده، نه جیب من.