• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1396/09/23 ساعت 12:58

    با دفترچه «#بیمه_سلامت» خود چه کنیم؟ با توجه به هزینه‌های سنگین درمان در کشور طنز پرداز یک روزنامه به شوخی با دفترچه سلامت پرداخته است.