• یک زمان #صفایی_فراهانی می‌آمد در برنامه۹۰ که دست خیلی‌ها رومی‌شد نه مثل حالا که #فردوسی_پور مُچ فدراسیون را می‌گیرد و به فوتبال می‌خندیم. فوتبال ایران در کنفدراسیون جایگاهی ویژه و حتی در انتخاب رئیس AFC نقش داشت.