• ⁠⁣طعنه #علی_کریمی به #فردوسی_پور و تاج:اگر این فوتبال و فوتبالی‌ها نباشد برنامه نود و فردوسی پور و این مدیران هم در کار نخواهند بود. شما بروید ببینید چرا در دو سال گذشته هیچ انتقادی از مدیریت فدراسیون فوتبال نشده است. آیا واقعا مشکل این فوتبال جادوگری است؟ @EtemadOnline