• احسان آریا   AriyaEhsan@

    1396/09/18 ساعت 12:05

    #ضرغامی: آقای نجار رئیس سازمان مدیریت بحران (وزارت کشور) مرد پرتلاش و منطقی است. او عکس هایی از زلزله سرپل ذهاب نشان می‌دهد که ساختمان بتنی شخصی ساز کاملافروریخته ولی #مسکن_مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است!