• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/09/16 ساعت 11:17

    #کفاشیان: به عنوان عضو هیئت‌ رئیسه #AFC اعلام می‌کنم که ایران باید در خانه خود از همه بازی‌ها میزبانی کند / AFC باید ثابت کند که ایران ناامن است http://tn.ai/۱۵۹۴۴۵۹