• تبریک به پولاد مردان تیم ملی #وزنه‌برداری که با قهرمانی تاریخی خود در مسابقات قهرمانی جهان (آمریکا ۲۰۱۷)، دل ملت و رهبری را شاد کردند؛ پهلوانان عزیز خدا قوت