• روزنامه جامعه فردا   jameefarda@

    1396/09/13 ساعت 16:04

    واکنش #نیکی_کریمی به مخالفت تلویزیون با پخش تیزرهای «#آذر»: صدا‌و‌سیمای مردانه، «زن سنتی» می‌خواهد. من یک زن مستقل ایرانی هستم و به زن مستقل ایرانی فکر می‌کنم لینک مطلب در وبسایت روزنامه: https://goo.gl/vR۲TS۷