• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1396/09/10 ساعت 23:12

    ما هر کسی را، مادامی که در مسیر #اسلام کار می‌کند، حمایت می‌کنیم؛ طرفداری‌اش می‌کنیم؛ هر وقت #منحرف شد، ما هم از او جدا می‌شویم. اعمال و رفتار امروز احمدی‌نژاد را تأیید نمی‌کنم، چون اکنون یک حالت #انحرافی در او می‌بینم. ۹۶/۹/۹