• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1396/09/09 ساعت 18:30

    #پیتر_هور (جیمی جامپ ایران-استرالیا)آنارشیست یاچنانکه اغلب(مستندبه مدارک پزشکی)گفتند #دیوانه استرالیایی،حالاپس از۲۰سال نه‌تنها ازدلائل شکست یک ملت،بلکه نقش اول این نمایش(پیش از عابدزاده و خداداد)معرفی می‌شود؛اگرازفوتبالی دراماتیک حرف می‌زنیم،قصه پیترهور وجه تراژیک این درام نیست؟!