• محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1396/09/09 ساعت 11:13

    آقای #ضرغامی گفته است افراد را به #اصولگرا و #اصلاح طلب تقسیم نمی‌کند، به مرد و نامرد تقسیم می‌کند. چه حرف خوبی. اما یک خواهش از حضرتشان دارم: لطفا ۵مرد و ۵نامرد را با رسم شکل نشان دهید!(می توانید خودتان را هم نام ببرید!)