• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/09/08 ساعت 20:23

    #ضرغامی:در گزارش گزارش ۱۰۰ روزه #روحانی در دوره یازدهم ریاست جمهوری، مجری را دفتر رئیس جمهور آورد که من زیر بار نرفتم چراکه باید مجری را صداوسیما انتخاب کند تا استقلال صداوسیما زیر سوال نرود. آقایان #فریدون و #آشنا و … اصرار کردند ولی نپذیرفتم http://tn.ai/۱۵۸۷۵۲۶