• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/09/07 ساعت 13:27

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: زمانی که وزارت #رفاه را تحویل گرفتم حداقل حقوق #بازنشستگان ۴۸۰ هزار تومان بود، ولی درسال جاری به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. برای سال آینده هم بودجه‌های خوبی درنظرگرفته شده تا کف حقوق بازنشستگان بیش از این افزایش یابد-ایسنا